athens054.jpg

Pondrossou Street in Monastiraki

[Back][Up][Next]